Przejdź do treści

gamma-tech.pl

Normy

Standardy i wytyczne dotyczące wymiany powietrza

Polskie normy i regulacje określają dokładne wymogi odnośnie wymiany powietrza w pomieszczeniach, wskazując zarówno minimalną, jak i maksymalną wartość tej wymiany.

Szczególne znaczenie ma współczynnik „n50”, który definiuje liczbę wymian powietrza, gdy różnica ciśnienia wewnętrznego i zewnętrznego wynosi 50Pa w ciągu jednej godziny. Ten parametr jest kluczowy z punktu widzenia spełniania warunków technicznych określonych w „Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury” z dnia 6 listopada 2008 r.

Zgodnie z tym rozporządzeniem:

  1. Budynki mieszkalne, obiekty zbiorowego zamieszkania, budynki użyteczności publicznej i produkcyjne muszą być zaprojektowane i wykonane tak, aby zapewnić całkowitą szczelność na przenikanie powietrza.

  2. Sprawdzenie szczelności powietrznej jest zalecane. Wymagania w tym zakresie są następujące:

    • Dla budynków z wentylacją grawitacyjną: n50 ≤ 3,0 [h-1]
    • Dla budynków z wentylacją mechaniczną: n50 ≤ 1,5 [h-1]
    • Dla budynków pasywnych i energooszczędnych: n50 ≤ 0,6 [h-1].

Zauważalne jest duże znaczenie nieszczelności powietrznej dla energochłonności budynków. Szacuje się, że do 30-40% całkowitej energii zużywanej na ogrzewanie domu ucieka przez nieszczelności.

Co więcej, polska norma PN-83/B-03430/Az3:2000 precyzuje minimalną ilość powietrza do wymiany w różnych pomieszczeniach domowych. Na przykład, kuchnia z kuchenką gazową powinna mieć minimalną wymianę powietrza na poziomie 70 m³/h, łazienka – 50 m³/h, a pokój mieszkalny – 30 m³/h. Pralnia domowa powinna mieć zapewnioną wentylację odpowiadającą minimum dwukrotnej wymianie powietrza na godzinę.

Stąd, odpowiednia wentylacja domu czy mieszkania musi zapewnić wymianę powietrza pomiędzy określonymi maksymalnymi i minimalnymi wartościami. Przeprowadzenie testu Blower Door pozwala nam na dokładne i obiektywne zweryfikowanie spełnienia tych wymogów.

Rozświetlaj niewidoczne, oszczędzaj energię z technologią termowizyjną.